PROVINCIAAL BLADKENNISGEVING WET NATUURBESCHERMING, Stichting Thuisvester, Zoutmanstraat, Venestraat, Burgemeester Meijerstraat en Molenstraat te Geertruidenberg, Z/203095

Bekendmaking voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid in Noord-Brabant

Geplaatst op Lokaalnieuwsgeertruidenberg.nl op: 26-1-2024

  1. Bekendmakingen Geertruidenberg
  2. PROVINCIAAL BLADKENNISGEVING WET NATUURBESCHERMING, Stichting Thuisvester, Zoutmanstraat, Venestraat, Burgemeester Meijerstraat en Molenstraat te Geertruidenberg, Z/203095

Natuur en milieu | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen provincie

BeschikkingGedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op 23 januari 2024 een ontheffing ingevolge artikel 3.3, eerste lid, en artikel 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming gedeeltelijk hebben verleend (kenmerk: Z/203095-364249) aan Stichting Thuisvester, Mathildastraat 52, 4901 HC te Oosterhout, voor de sloop van huidige bebouwing gevolgd door de realisatie van nieuwbouwwoningen en een appartementencomplex, uit te voeren aan de Zoutmanstraat, Venestraat, Burgemeester Meijerstraat en Molenstraat te Geertruidenberg, in de gemeente Geertruidenberg. De ontheffing is geldig voor de periode tot en met 30 april 2031. De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 25 januari 2024 tot en met 6 maart 2024 6 weken ter inzage bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), telefoonnummer (088) 743 00 00. Voor inzage in de bijbehorende stukken dient een afspraak gemaakt te worden. Het besluit is digitaal op te vragen via e-mail info@odbn.nl of te vinden op de website https://www.brabant.nl/loket/vergunningen-meldingen-en-ontheffingen.BezwaarIs dit besluit aan u gericht en bent u het er niet mee eens, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Is het besluit niet rechtstreeks aan u gericht en bent u het er niet mee eens, dan kunt u alleen een bezwaarschrift indienen als het besluit directe gevolgen voor u heeft. Verstuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit. U kunt uw bezwaarschrift op 2 manieren indienen:1.Digitaal. Op www.brabant.nl/bezwaar vindt u de link ‘Bezwaar indienen’. U heeft hiervoor een digitale handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig.2.Per post. Stuur uw bezwaarschrift naar:Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-BrabantSecretariaat van de hoor- en adviescommissiePostbus 901515200 MC 's‑HertogenboschIn het bezwaarschrift zet u:1.uw naam en adres; 2.de datum, het kenmerk en een omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent; 3.de reden waarom u het niet eens bent met ons besluit;4.de datum van uw bezwaarschrift en uw handtekening; 5.maakt u namens iemand anders bezwaar? Stuur dan een machtiging mee. Voeg ook een kopie toe van het besluit waarmee u het niet eens bent. Op deze manier kunnen wij uw bezwaarschrift beter in behandeling nemen.Kunt u ons ook uw telefoonnummer en e-mailadres geven? Zo kunnen wij samen met u de beste aanpak van de behandeling van uw bezwaar bespreken.U kunt het secretariaat van de hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.Aan het indienen van een bezwaar zijn geen kosten verbonden. Voorlopige voorzieningAls u een bezwaarschrift indient, dan heeft dit geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit geldt zolang uw bezwaarschrift in behandeling is. Het kan zijn dat u dit niet wilt. Bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's‑Hertogenbosch.Er zijn kosten verbonden aan het vragen om een voorlopige voorziening (griffierecht).U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening. Zie daarvoor: rechtspraak.nl/bestuursrecht.Aan deze procedure is het kenmerk Z/203095 gekoppeld. Wij verzoeken u bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.'s-Hertogenbosch, januari 2024

Unknown

 Lokaalnieuwsgeertruidenberg.nl Redactie

Lokaalnieuwsgeertruidenberg.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Geertruidenberg. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.